Fiberglass Rectangular Tubes


Fiberglass Rectangular Tubes Available:

 

Fiberglass Rectangular Tube
A(inch) B(inch)
1.77 0.59
1.97 0.98
2.30 1.00
2.87 0.98
2.99 1.18
3.15 2.36
3.23 1.18
3.43 1.26
3.54 1.34
3.89 1.75
3.94 1.97
4.41 3.62
4.72 3.15
4.72 3.94
5.75 1.75
5.98 2.99
7.48 1.54
7.87 1.77
8.07 1.04
9.92 1.77
11.81 5.91
15.75 5.91
15.75 9.84

 

Fiberglass Rectangular Tubes Available:

Fiberglass Rectangular Tube
A(mm) B(mm)
45 15
50 25
58.4 25.5
73 25
76 30
80 60
82 30
87 32
90 34
95.3 44.5
100 50
112 92
120 80
120 100
146 44.5
152 76
190 39
200 45
205 26.4
252 45
300 150
400 150
400 250

 

Many additional size are available.More Fiberglass Profiles:

Fiberglass Rods Fiberglass Round Tubes Fiberglass Flat Bars
Fiberglass Square Rods Fiberglass Square Tubes Fiberglass Rectangular Tubes
Fiberglass Angles Fiberglass I Beams Fiberglass T Profiles
Fiberglass Channels Fiberglass U Profiles Fiberglass Decking System